Willkommen im Logistik-Portal-Polen

Contact office@psm.pl

http://www.speditionsbuch-info.de/en/3035

Contact by email

Contact form

Cancel

Ustawa o systemie cyfrowych urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym weszła w życie 1 stycznia. Wszelkie decyzje w sprawie wydania, zmiany, odmowy homologacji tego typu urządzeń podejmuje prezes Głównego Urzędu Miar. On też wydaje zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, tj. prowadzenie warsztatów obsługujących tachografy, sprawuje nad nimi nadzór i kontrolę oraz prowadzi ich ewidencję. Tachografy cyfrowe sprawdzać może tylko technik warsztatu mający uprawnienia potwierdzone specjalnym zaświadczeniem prezesa GUM. Minister finansów podał właśnie opłaty za czynności organów administracji miar dotyczące systemu tachografów cyfrowych (Dz. U. nr 8, poz. 46). Są to opłaty za: * wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu - 100 zł, * wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu zajmującego się instalacją, naprawami oraz sprawdzaniem tachografów cyfrowych - 15 tys. zł, * zezwolenie dla warsztatu na instalację oraz sprawdzanie tachografów cyfrowych - 12 tys. zł, * zezwolenie dla warsztatu na naprawy oraz sprawdzanie tachografów cyfrowych - 10 tys. zł, * zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu - 2500 zł (gdy są czynności sprawdzające) i 1000 zł (gdy nie są przeprowadzane czynności sprawdzające), * wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie uprawnienia technika warsztatu - 100 zł, * przeprowadzenie egzaminu kandydata na technika warsztatu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych - 200 zł.

Posted on : 04/10/2015, # , Edit

It is NOT ok to contact this poster with other commercial interests.

← logistiek.pagina.nl - Logistik-NewsLogistikmarkt (CH) - Logistik, Einkauf, Produktion →